≡ Menu
SAFETY CONSULTANTS
HELPING YOU AUSTRALIA VISA PROCEDURES

Visa Úc cho du khách có gia đình bảo lãnh

Visa Úc cho du khách có gia đình bảo lãnh

Visa được cấp cho du khách đến Úc để đi nghỉ hay thăm viếng gia đình và được bảo lãnh bởi thân nhân đang định cư tại Úc. Visa này cho phép mọi người đến Úc để đi nghỉ hoặc thăm gia đình. Người nộp đơn phải có họ hàng đủ điều kiện ở Úc hoặc một viên chức chính phủ Úc sẵn sàng bảo lãnh họ.

Người bảo lãnh phải đảm bảo rằng vị khách của họ sẽ rời Úc trước khi thị thực hết hạn. Chu cấp từ người bảo lãnh sẽ được người quyết định cấp thị thực xem xét.

Visa này dành cho ai?

Visa này dành cho quý vị nếu quý vị muốn ghé thăm gia đình ở Úc hoặc đi nghỉ tại Úc chứ không phải kinh doanh hay điều trị y tế.

Quý vị phải ở bên ngoài Úc khi quý vị xin thị thực này.

Visa này có lệ phí bao nhiêu?

Quý vị phải trả lệ phí nộp đơn không được hoàn trả khi nộp đơn. Người bảo lãnh sẽ thay mặt quý vị thanh toán khi họ nộp đơn ở Úc. Trong một số trường hợp, quý vị cũng có thể được yêu cầu nộp đặt cọc đảm bảo tài chính.

Visa này cho phép tôi làm gì?

Quý vị có thể nhập cảnh ghé thăm Úc một lần, thường được lưu lại trong thời gian tối đa ba tháng hoặc 6 tháng, tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, quý vị có thể lưu trú trong 12 tháng. Khi ở Úc, quý vị có thể:

 • Thăm gia đình và/hoặc bạn bè
 • Tham gia các hoạt động du lịch
 • Học tập tối đa trong ba tháng

VISA NÀY HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Để xin visa này, quý vị phải có người bảo lãnh đủ điều kiện và mỗi thành viên phải hoàn thành một mẫu đơn. Đơn do người bảo lãnh nộp tại Úc và sự trao đổi thư từ thường là giữa Bộ và người bảo lãnh.

Điều quan trọng: Một người bảo lãnh chỉ có thể bảo lãnh cho một người hoặc, nếu là họ hàng chỉ có thể bảo lãnh cho một đơn vị gia đình tại một thời điểm. Một đơn vị gia đình bình thường bao gồm chủ gia đình, người phối ngẫu và con cái phụ thuộc. Những họ hàng khác có thể được bao gồm trong đơn vị gia đình nếu họ có thể cung cấp bằng chứng về sự phụ thuộc hoàn toàn vào chủ gia đình.

Để làm người bảo lãnh xin thị thực này, quý vị phải

 • Là công dân Úc hay cư dân vĩnh viễn
 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Đã định cư ở Úc trong một thời gian thích hợp, thường là 2 năm

Quý vị cũng phải là một trong số người sau:

 • Họ hàng (người phối ngẫu, cha/mẹ, con, anh/chị/em ruột, ông/bà, cháu, cô, bác, cháu trai, cháu gái, hoặc những người trên theo quan hệ nhận nuôi hoặc mối quan hệ có được sau khi tái hôn)
 • Thành viên của quốc hội Úc (khối Commonwealth, tiểu bang hay vùng lãnh thổ)
 • Một người được ủy quyền đại diện bộ hay cơ quan của khối Commonwealth, tiểu bang hay vùng lãnh thổ.
 • Thị trưởng của chính phủ địa phương

Thời hạn visa có hiệu lực

Visa cho phép quý vị đến Úc, thường được lưu trú trong thời gian tối đa 3 tháng. Trong một số trường hợp, thị thực có thể được cấp cho 12 tháng.

Quý vị chỉ được phép nhập cảnh vào Úc một lần trong thời hạn thị thực có hiệu lực và quý vị sẽ không thể gia hạn lưu trú. Điều quan trọng là quý vị phải xin thời hạn thị thực có thể bao quát hết các hoạt động của quý vị.

Ví dụ: Nếu quý vị muốn đến Úc để dự đám cưới, hãy đảm bảo là quý vị xin thời gian lưu trú bao gồm cả các sự kiện gia đình khác trong thời gian đó.

Nếu quý vị muốn nhập cảnh vào Úc nhiều hơn một lần, quý vị có thể xin một thị thực du khách do gia đình bảo lãnh khác khi quý vị rời Úc. Quý vị cũng có thể xin một thị thực cho du khách đi du lịch thay vì một thị thực du khách do gia đình bảo lãnh.

Thời hạn bảo lãnh có hiệu lực

Nếu quý vị được cấp thị thực, trách nhiệm bảo lãnh sẽ duy trì đến tận khi quý vị rời Úc. Nếu vị khách của quý vị không đến Úc thì trách nhiệm bảo lãnh vẫn duy trì đến khi thị thực hết hạn. Một người bảo lãnh không thể hủy bỏ trách nhiệm bảo lãnh khi thị thực vẫn còn hiệu lực.

Đặt cọc đảm bảo

Viên chức giải quyết thị thực quyết định tùy theo trường hợp xem có cần yêu cầu đặt cọc đảm bảo hay không. Đặt cọc nhẳm đảo bảo thêm là người có thị thực sẽ rời Úc và thông thường có yêu cầu đặt cọc đảm bảo khi có lo ngại rằng người nộp đơn có thể không tuân theo các điều kiện của thị thực.

Số tiền đặt cọc đảm bảo được quyết định tùy theo trường hợp và thường từ AUD$5000-AUD$ 15,000/người. Tuy nhiên bất cứ số lượng tiền đặt cọc nào cũng có thể được yêu cầu.

Nếu có yêu cầu về đặt cọc đảm bảo, người bảo lãnh sẽ nhận được thư khái quát quá trình nộp đặt cọc. Số tiền này phải được thanh toán toàn bộ ở Úc trước khi có quyết định cuối cùng về đơn xin.

Tiền hoàn trả sẽ được thu xếp khi du khách rời Úc và tuân theo các điều kiện của thị thực. Thông tin về tiền hoàn trả được cung cấp vào thời điểm có yêu cầu đặt cọc.

Học tập

Với thị thực này, quý vị có thể học tập hay tham gia đào tạo ở Úc tối đa 3 tháng.

Chú ý: Những người có thị thực tiểu loại 679 không còn được yêu cầu phải vượt qua kỳ kiểm tra X-quang ngực thậm chí nếu họ dự định học ở môi trường lớp học trong thời gian lâu hơn 4 tuần.

Công việc

Với thị thưc này, quý vị không thể làm việc ở Úc. Nếu quý vị muốn làm việc hoặc tiến hành kinh doanh, quý vị nên cân nhắc xin thị thực để làm việc hoặc kinh doanh.

Trách nhiệm

Bảng sau khái quát trách nhiệm trong việc lấy thị thực cho du khách có gia đình bảo lãnh.

visa uc du khach co nguoi than ben Uc bao lanh

ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN

Mỗi người nộp đơn phải nộp đơn xin thị thực của chính họ và có một người bảo lãnh đủ điều kiện.

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu sau.

Người bảo lãnh đủ điểu kiện

Quý vị phải có người bảo lãnh đủ điều kiện. Một người bảo lãnh chỉ có thể bảo lãnh cho một người hoặc một đơn vị gia đình tại một thời điểm.

Nếu quý vị không có họ hàng đủ điều kiện có thể bảo lãnh quý vị hoặc nếu quý vị muốn có thị thực cho phép nhập cảnh nhiều lần vào Úc, quí vị có thể đủ điều kiện xin một thị thực du khách khác.

Ghé thăm thực sự

Quý vị phải có ý định thực sự là chỉ thăm gia đình ở Úc hay đi nghỉ, vì các lý do không phải là kinh doanh hay điều trị y tế.

 • Một chuyến ghé thăm thực sự là khi người nộp đơn:
 • Dự định rời Úc trước khi thị thực hết hạn
 • Không làm việc
 • Không học tập quá thời hạn thị thực cho phép.

Ví dụ: không lâu hơn ba (3) tháng trong toàn bộ thời gian lưu trú tại Úc.

Các yêu cầu về sức khỏe

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và quý vị có thể được yêu cầu tham gia kiểm tra sức khỏe. Nếu quý vị từ 75 tuổi trở lên, quý vị sẽ được yêu cầu tham gia cuộc Kiểm Tra Sức Khỏe Du Khách Cao Tuổi do một bác sĩ hội thẩm được chính phủ Úc chỉ định thực hiện. Quý vị không nên kiểm tra sức khỏe đến khi được viên chức giải quyết thị thực yêu cầu.

Bảo hiểm sức khỏe

Điều trị y tế ở Úc có thể rất đắt đỏ. Là du khách nên quý vị không nằm trong chế độ sức khỏe quốc gia của Úc trừ khi có thỏa thuận chăm sóc sức khỏe qua lại giữa Úc và đất nước quý vị. Chế độ chăm sóc sức khỏe cho du khách đến Úc được giải thích ở trang web của Medicare Úc.

Quý vị nên có bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình trong thời gian lưu trú tại Úc. Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng rằng quí vị có thể bảo hiểm sức khỏe hoặc ngân quỹ đủ để thanh toán điều trị y tế khẩn cấp khi ở Úc để thỏa mãn yêu cầu về tài chính cho thị thực này.

Yêu cầu về nhân thân

Quý vị phải đáp ứng yêu cầu về nhân thân.

Các yêu cầu về tài chính

Quý vị phải có đủ ngân quỹ để chi trả tất cả các chi phí trong thời gian lưu trú tại Úc, bao gồm cả bảo hiểm sức khỏe nếu được yêu cầu. Quý vị cũng có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về ngân quỹ.

Nếu một người khác chu cấp tài chính cho chuyến ghé thăm của quý vị, họ phải cung cấp bằng chứng về ngân quỹ của họ.

Ví dụ: Báo cáo ngân hàng cá nhân, giấy thanh toán, tài khoản được kiểm toán, hồ sơ thuế, ngân phiếu du lịch, giới hạn thẻ tín dụng.

Trẻ em dưới 18 tuổi

Đơn xin cho trẻ em dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý từ cha mẹ không đi cùng hoặc người giám hộ hợp pháp nếu trẻ đi:

 • Một mình
 • Chỉ với một phụ huynh hoặc người giám hộ pháp lý

Sự đồng ý có thể được cung cấp theo mẫu 1229 hoặc theo Khai Báo Hợp Pháp (Statutory Declaration) hoặc tương đương theo luật của đất nước quê nhà của trẻ.

Xem: Mẫu 1229 Sự đồng ý để cấp thị thực Úc cho trẻ em dưới 18 tuổi (125KB PDF file)

Chú ý: Bằng chứng phải được cung cấp để xác nhận mối quan hệ gia đình hay giám hộ, ví dụ như giấy khai sinh đầy đủ ghi rõ tên của cả cha và mẹ.

Nợ chính phủ Úc

Để nhập cảnh vào Úc, quý vị phải:

 • Không có nợ chưa trả cho chính phủ Úc
 • Thu xếp trả hết các khoản nợ chưa trả cho chính phủ Úc.

ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI BẢO LÃNH

Để là người bảo lãnh xin thị thực, quý vị phải:

 • Là công dân Úc hoặc cư dân vĩnh viễn
 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Đã định cư ở Úc trong một thời gian thích hợp, thường là 2 năm

Quý vị cũng phải là một trong số người sau:

 • Họ hàng (người phối ngẫu, cha/mẹ, con, anh/chị/em ruột, ông/bà, cháu, cô, bác, cháu trai, cháu gái, hoặc những người trên theo quan hệ nhận nuôi hoặc mối quan hệ có được sau khi tái hôn)
 • Thành viên của quốc hội Úc (khối Commonwealth, tiểu bang hay vùng lãnh thổ)
 • Một người được ủy quyền đại diện bộ hay cơ quan của khối Commonwealth, tiểu bang hay vùng lãnh thổ.
 • Thị trưởng của chính phủ địa phương

Không có điều khoản cho vợ/chồng chưa cưới, anh chị em họ hoặc bạn bè là người bảo lãnh xin thị thực này.

Người có thị thực Danh Mục Đặc Biệt (tiểu loại 444), công dân New Zealand đủ điều kiện, công dân New Zealand và cư dân vĩnh viễn của New Zealand cũng không thể là người bảo lãnh cho người nộp đơn xin thị thực này.

Thành viên gia đình của công dân New Zealand có thị thực Danh Mục Đặc Biệt (tiểu loại 444) có thể đủ điều kiện xin thị thực Công Dân New Zealand Có Mối Quan Hệ Gia Đình (tiểu loại 461).

Quý vị không thể là người có mối quan hệ theo pháp luật với người nộp đơn xin thị thực, trừ khi quý vị bảo lãnh một đơn vị gia đình và chủ gia đình là họ hàng của quý vị.

Quý vị chỉ có thể bảo lãnh một người (hoặc một đơn vị gia đình) tại một thời điểm. Nếu:

 • Quý vị đã bảo lãnh cho một du khách khác, quý vị phải đợi đến khi họ rời khỏi Úc trước khi quý vị có thể bảo lãnh cho một người khác
 • Du khách quý vị bảo lãnh không đến Úc thì trách nhiệm bảo lãnh vẫn duy trì đến khi thị thực hết hiệu lực.

Người bảo lãnh không thể hủy bỏ trách nhiệm bảo lãnh khi thị thực vẫn còn hiệu lực.

Nếu trước đây quý vị đã bảo lãnh cho một du khách và du khách đó không tuân theo các điều kiện thị thực của họ, quý vị sẽ không đủ điều kiện bảo lãnh cho một du khách khác xin cùng một loại thị thực trong vòng 5 năm. Chỉ có một số trường hợp hạn chế mà quý vị có thể xin bỏ giới hạn 5 năm.

CÁC NGHĨA VỤ

Nếu thị thực được cấp, các yêu cầu sau phải được đáp ứng.

Các nghĩa vụ của người bảo lãnh

Người bảo lãnh phải tự tin rằng người nộp đơn có ý định tuân thủ các điều kiện của thị thực.  Theo khả năng tối đa của mình, người bảo lãnh phải:

 • Đảm bảo rằng du khách của họ sẽ tuân thủ tất cả điều kiện của thị thực khi ở Úc, bao gồm cả việc rời khỏi Úc trước khi thị thực hết hạn
 • Chịu trách nhiệm về tất cả nghĩa vụ tài chính đối với chính phủ Úc do khách của họ gây ra trong thời gian lưu trú tại Úc.

Nếu khách ghé thăm không tuân thủ tất cả các điều kiện của thị thực, trong hầu hết trường hợp, người bảo lãnh sẽ:

 • Không thể bảo lãnh cho một khách ghé thăm khác trong vòng 5 năm
 • Mất tiền đặt cọc bảo đảm

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

Với thị thực này, du khách chỉ có thể nhập cảnh vào Úc một lần. Họ có thể lưu trú trong thời gian ghi rõ trên nhãn thị thực trong hộ chiếu của họ.

Du khách được gia đình bảo lãnh không thể:

 • Làm việc ở Úc
 • Học tập hay tham gia đào tạo ở Úc lâu hơn 3 tháng

Chú ý: Người có hộ chiếu tiểu loại 679 không còn được yêu cầu phải vượt qua kỳ kiểm tra x-quang ngực thạm chí nếu họ dự định học ở môi trường lớp học trong thời gian lâu hơn 4 tuần.

 • Lưu lại Úc sau ngày thị thực hết hạn
 • Gia hạn chuyến lưu trú tại Úc

Chú ý: Thị thực này có điều kiện “Không lưu trú thêm”. Điều này nghĩa là du khách không thể xin một thị thực khác khi ở Úc, trừ trường hợp ngoại lệ.

XIN VISA

Nếu người bảo lãnh và du khách đủ điều kiện, sẵn sàng và có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của họ theo thị thực này, họ có thể bắt đầu quá trình nộp đơn gồm 2 bước.

Bước 1 – Du khách hoàn thành mẫu đơn

Du khách hoàn thành và ký vào mẫu đơn và gửi cho người bảo lãnh tại Úc cùng với các tài liệu hỗ trợ.

Bước 2 – Người bảo lãnh hoàn thành mẫu đơn bảo lãnh và nộp đơn

Người bảo lãnh hoàn thành mẫu đơn bảo lãnh. Sau đó người bảo lãnh thay mặt du khách nộp các mẫu đơn xin thị thực, mẫu đơn bảo lãnh, tài liệu hỗ trợ và lệ phí nộp đơn không hoàn lại.

Chú ý: Người bảo lãnh được khuyến khích nộp đơn tại văn phòng DIAC gần nhất. Đơn xin sẽ được giải quyết tại tiểu bang hay vùng lãnh thổ mà người bảo lãnh cư trú.

© 2010 by Visa Úc. All rights reserved.
Twitter Facebook ZingMe ZingMe

Thông tin liên hệ

Điạ chỉ: 91 Nguyễn Đình Chính, P.15, Quận Phú Nhuận ,Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 3997 7738 Cellphone: 0903 340 305