≡ Menu
SAFETY CONSULTANTS
HELPING YOU AUSTRALIA VISA PROCEDURES

Danh sách các trường đại học Úc

Danh sách các trường đại học Úc

australia univesity

Các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học của Australia cung cấp những chương trình lấy Bằng Cử Nhân, Cao Học, Tiến Sĩ, Giáo Sư và các văn bằng đại học ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Sau đây là danh sách các trường đại học Úc.

Australian Catholic University: http://www.acu.edu.au/

Australian National University: http://info.anu.edu.au/studyat/International_Office/index.asp

Bond University: http://www.bond.edu.au/

Central Queensland University: http://cpws.cqu.edu.au/FCWViewer/view.do?site=30

Charles Darwin University (CDU): http://www.cdu.edu.au/international

Charles Sturt University: www.csu.edu.au/division/internat/

Curtin University of Technology: http://www.curtin.edu.au/

Deakin University: www.deakin.edu.au/international

Edith Cowan University: http://www.ecu.edu.au/international/

Flinders University of South Australia: http://www.flinders.edu.au/

Griffith University: http://www.griffith.edu.au/international/

Hawthorn-Melbourne: http://www.hawthornenglish.com/

James Cook University: www.isc.jcu.edu.au/

La Trobe University: www.latrobe.edu.au/international/

Macquarie University: http://www.mq.edu.au/

Monash University: http://www.monash.edu/

Murdoch University: http://www.murdoch.edu.au/International-students/

Queensland University of Technology: http://www.qut.com/

Royal Melbourne Institute of Technology: http://www.rmit.edu.au/international

Southern Cross University:              www.scu.edu.au/intoff/

Swinburne University of Technology: http://www.international.swinburne.edu.au/

University of Adelaide: www.international.adelaide.edu.au/

University of Ballarat: www.ballarat.edu.au/international

University of Canberra: http://www.canberra.edu.au/int-future-students

University of Melbourne: www.unimelb.edu.au/international

University of New England: http://www.une.edu.au/

University of New South Wales: http://www.international.unsw.edu.au/

University of Newcastle: http://www.newcastle.edu.au/

University of Notre Dame Australia: http://www.nd.edu.au/

University of Queensland: www.uq.edu.au/international/

University of South Australia: http://www.unisa.edu.au/international/default.asp

University of Southern Queensland: www.usq.edu.au/international/

University of Sydney: http://www.usyd.edu.au/

University of Tasmania: www.international.utas.edu.au/

University of Technology Sydney (UTS): www.ipo.uts.edu.au/

University of the Sunshine Coast: http://www.usc.edu.au/

University of Western Australia: http://www.international.uwa.edu.au/

University of Western Sydney: http://pubsites.uws.edu.au/international/

University of Wollongong: www.uow.edu.au/discover/international

Victoria University of Technology: http://www.vu.edu.au/

© 2010 by Visa Úc. All rights reserved.
Twitter Facebook ZingMe ZingMe

Thông tin liên hệ

Điạ chỉ: 91 Nguyễn Đình Chính, P.15, Quận Phú Nhuận ,Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 3997 7738 Cellphone: 0903 340 305