≡ Menu
SAFETY CONSULTANTS
HELPING YOU AUSTRALIA VISA PROCEDURES

Hệ Thống Văn Bằng Úc – Australian Qualifications Framework

Hệ Thống Văn Bằng Úc – Australian Qualifications Framework

Ở Úc, du học sinh sẽ tiếp thu một nền giáo dục độc đáo – một phương thức học tập khuyến khích sự suy nghĩ cải tiến, sáng tạo và độc lập. Quý vị sẽ xây dựng những kỹ năng giúp bản thân những lợi thế về mặt học tập, cá nhân và chuyên môn. Sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục của Úc và hệ thống giáo dục của nhiều nước trên thế giới được thể hiện qua Hệ Thống Văn Bằng Úc – Australian Qualifications Framework (AQF). Ðây là một hệ thống quốc gia do chính phủ thiết lập, liên kết các khóa học và các bằng cấp. Hệ thống AQF bao gồm các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, đào tạo và giáo dục phổ thông.

aqf1c

Hệ thống AQF cho phép học sinh chuyển cấp hoặc chuyển trường một cách dễ dàng miễn là học sinh hội đủ các yêu cầu của thị thực du học. AQF cho phép học sinh sự linh động trong việc hoạch định nghề nghiệp và khuyến khích học sinh tiếp tục việc học để đạt được bất kỳ thay đổi nghề nghiệp nào cũng như những thay đổi về lối sống.

AQF quy định những chính sách thẩm định và cấp chứng chỉ chẳng hạn như những Văn Bằng Cao Ðẳng và Cử Nhân.

Thí dụ: quý vị có thể xin miễn giảm một số tín chỉ (môn học) cho một khóa học nào đó vì đã có kiến thức và những kỹ năng trong quá trình học tập, đào tạo, làm việc và kinh nghiệm sống trong quá khứ. Một khi tình trạng của những bằng cấp đã có được xác định, quý vị có thể chọn những khóa học thích hợp ở bất kỳ nơi nào trên nước Úc. Ngay cả trong trường hợp học sinh chỉ hoàn tất một phần bằng cấp trong hệ thống AQF, họ cũng được cấp giấy Chứng Nhận Kết Quả Học Tập (Statement of Attainment).

Hệ thống AQF bao gồm 13 văn bằng quốc gia thuộc các đẳng cấp:

 • các trường trung học phổ thông
 • các trường dạy nghề và đào tạo
 • các trường giáo dục cao đẳng (chủ yếu là các trường đại học)

Biểu đồ dưới đây phân nhóm các văn bằng AQF theo từng đẳng cấp giáo dục thường cấp những văn bằng này: phổ thông, chuyên nghiệp & đào tạo hoặc cao đẳng. Biểu đồ này còn cho thấy các lộ trình học tập điển hình và những kết nối cung cấp thông tin chi tiết – quý vị có thể tìm hiểu chi tiết bằng cách bấm vào từng văn bằng trên biểu đồ. Một số bằng cấp AQF có thể do một hoặc nhiều đẳng cấp giáo dục khác nhau giảng dạy.

Thí dụ:

 • Cả hai đẳng cấp chuyên nghiệp & đào tạo và phổ thông có thể mở các khóa/môn dạy nghề và đào tạo cho những học sinh theo đuổi Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Phổ Thông và Chứng Chỉ Nghề I-IV
 • Học sinh tráng niên có thể ghi danh học Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Phổ Thông tại một trường chuyên nghiệp & đào tạo
 • cả đại học lẫn các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp & đào tạo đều có các khóa học ở trình độ Văn Bằng Chuyên Nghiệp (Diploma) và Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp (Advanced Diploma)
 • các trường  đại học và các trường cao đẳng có thể cấp các Chứng Chỉ Nghề I-IV
 • các trường đào tạo và dạy nghề có thể liên kết với các trường đại học để cung cấp các khóa học ở trình độ Cử Nhân cũng như Chứng Chỉ và Văn Bằng Hậu Ðại Học  (Degree, Graduate Certificate and Graduate Diploma)

Học tập các bằng cấp AQF có thể giúp học sinh chuyển tiếp đến các bằng cấp hoặc chứng nhận được quốc tế công nhận. Những bằng cấp hay chứng nhận này thường có tính cách kỹ nghệ chuyên môn.

Ðể biết thêm chi tiết và các thí dụ điển hình, quý vị có thể vào khu mạng (website) của AQF để tìm hiểu xem các văn bằng AQF có thể giúp quý vị như thế nào trong việc chọn lựa một khóa học thích hợp cũng như tìm việc làm, hay thay đổi nghề nghiệp, hoặc tiếp tục đường hướng đã hoạch định.

Các Khóa Học Cơ Bản và Các Khóa Học Chuyển Tiếp

Hệ thống AQF bao gồm hầu hết các khóa học và các khóa đào tạo mà du học sinh, với chiếu khán du học, ghi danh theo học. Tuy nhiên có một số khóa học dành cho học sinh quốc tế đã được đăng ký với chính phủ Úc nhưng lại không nằm trong hệ thống AQF. Các khóa học không nằm trong hệ thống AQF thường được biết dưới tên là Foundation Studies hoặc Bridging tức Các Khóa Học Cơ Bản hoặc Các Khóa Học Chuyển Tiếp. Trong số các khóa học này, có rất nhiều khóa học giúp học sinh hội đủ các điều kiện nhập cảnh để tiếp tục việc học, hoặc có thể giúp học sinh theo đuổi và hoàn tất một văn bằng nằm trong hệ thống AQF.

Các khóa đào tạo Anh ngữ

Ngoài ra còn có một số các khóa huấn luyện Anh ngữ ở nhiều trình độ nhằm mục đích giúp học sinh nâng cao trình độ Anh ngữ, hội đủ điều kiện của các cơ sở giáo dục, hoặc để chuẩn bị thi các văn bằng Anh ngữ được quốc tế công nhận.

Các Loại Chứng Chỉ Trung Học Phổ Thông

Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông (hai năm cuối bậc trung học)

Một số trường phổ thông có giảng dạy và cấp các Chứng Chỉ Nghề I-IV.

Chương trình giảng dạy bao gồm các môn học phổ thông và các khóa huấn nghệ nhằm chuẩn bị cho học sinh thi vào các trường đại học, hoặc tiếp tục theo   đuổi các chương trình đào tạo hay tìm kiếm việc làm. Học sinh, ngoài việc dự lớp, còn phải làm các bài kiểm tra quy mô và tham dự các kỳ thi chính thức.   Ngoài ra học sinh cũng có thể làm một số bài kiểm tra chung. Tùy theo mỗi môn, học sinh có thể cần vận dụng kỹ năng, chứng tỏ sự hiểu biết, hoặc tham   dự các hoạt động như biểu diễn, làm đề án, hoạt động theo nhóm hoặc đi thực   tập.

Du học sinh có thể ghi danh theo học ở bất cứ trình độ giáo dục phổ thông   nào như tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông v.v… Tuy nhiên chỉ hai năm cuối của bậc trung học (nhằm hoàn tất Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông) là nằm trong hệ thống AQF. Một số trường trung học tại Úc đào tạo   học sinh theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ   thông quốc tế (International Baccalaureate).

Tại mỗi Tiểu Bang và Lãnh Thổ, Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông được gọi bằng một số tên khác nhau:

Các loại Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông tại Úc

Tên Tiểu Bang Tên chứng chỉ tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông
Australian Capital Territory (ACT) ACT Year 12 Certificate
New South Wales (NSW) Higher Education Certificate (HSC)
Northern Territory (NT) Northern Territory Certificate of Education (NTCE)
Queensland (QLD) Senior Certificate
South Australia (SA) South Australian Certificate of   Education (SACE)
Tasmania (TAS) Tasmanian Certificate of Education (TCE)
Victoria (VIC) Victorian Certificate of Education   (VCE)
Western Australia (WA) WA Certificate of Education

 

Các loại văn bằng đào tạo và dạy nghề

Các loại bằng cấp do các cơ sở giáo dục dạy nghề và đào tạo bao gồm các Chứng Chỉ Nghề I-IV, Văn Bằng Chuyên Nghiệp và Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp (Certificate I-IV, Diploma và Advanced Diploma)

Chứng Chỉ Nghề cấp I – Certificate I – 4-6 tháng

Chứng Chỉ Nghề cấp I chuẩn bị cho học sinh đảm trách một số hoạt động có tính cách thông lệ và được định rõ rệt. Các ứng dụng của Chứng Chỉ Nghề cấp I   bao gồm một số các kỹ năng có liên quan đến công việc kể cả kỹ năng truy tìm   và tham gia, các kỹ năng hướng dẫn bao quát và có thể bao gồm các kỹ năng   trong môi trường làm việc theo nhóm.

Chứng Chỉ Nghề cấp II – Certificate II – 6-8 tháng

Chứng Chỉ Nghề cấp II trang bị cho học sinh kiến thức và những kỹ năng   chuyên môn để có thể thực hiện một số công việc khác nhau, hoặc giúp học sinh   áp dụng kiến thức trong những tình huống nhất định và mỗi tình huống đều có   một số chọn lựa được xác định rõ rệt. Học sinh sẽ phải chịu trách nhiệm phần nào về chất lượng kết quả thực hiện. Các ứng dụng có thể bao gồm một số công   việc phức tạp hoặc các công việc mới lạ đòi hỏi trách nhiệm của mỗi cá nhân   có thể được thể hiện qua tinh thần làm việc đồng đội.

Chứng Chỉ Nghề cấp III – Certificate III – 12 tháng

Chứng Chỉ Nghề cấp III trang bị cho học sinh một khả năng chuyên môn và   kiến thức sâu rộng trong việc chọn lựa, thích nghi và đem kiến thức cũng như   các kỹ năng chuyên môn sang ứng dụng trong các môi trường mới. Học sinh cũng   có khả năng đưa ra những ý kiến chuyên môn và có thể đứng ra giải quyết một số vấn đề trong một số môi trường làm việc khá phức tạp đi đôi với những giải   pháp khác nhau.

Học sinh sẽ đủ khả năng thực hiện một số thao tác chuyên môn. Các thao tác   này thường nằm trong  các hoạt động bao quát hơn, có liên quan đến các tập quán, phương pháp và thủ tục làm việc. Học sinh sẽ phải vận dụng ít nhiều   khả năng phán đoán và quyết định trong trường hợp phải lựa chọn thiết bị, dịch vụ cũng như các biện pháp phòng hờ trong một thời gian nhất định. Các ứng dụng có thể bao gồm việc nhận lãnh trách nhiệm chung. Học sinh có thể thực tập theo đội và được giao trách nhiệm phối hợp một số hoạt động của nhóm   hoặc đội.

Chứng Chỉ Nghề cấp IV – Certificate IV – 12-18 tháng

Chứng Chỉ Nghề cấp IV trang bị cho học sinh một khả năng chuyên môn và   kiến thức sâu rộng bao gồm nhiều hoạt động khác nhau trong những tình huống   phức tạp và không theo một tập quán nhất định. Học sinh có thể chứng tỏ khả   năng lãnh đạo và hướng dẫn bản thân cũng như người khác, và đồng thời có khả   năng đưa ra hướng giải quyết chuyên môn cho các vấn đề không theo tập quán   thông thường hoặc trong những tình huống bất ngờ.

Học sinh cũng phải chứng tỏ khả năng thi hành phận sự trong công việc đòi hỏi những ứng dụng chuyên môn khác nhau như đánh giá và phân tích các tập quán làm việc hiện thời, phát triển các tiêu chuẩn và phương pháp làm việc mới cho những công việc hiện tại. Ngoài việc chứng tỏ khả năng lãnh đạo và hướng dẫn, học sinh còn phải nhận lãnh trách nhiệm cho những người khác và chứng tỏ một số khả năng chuyên môn trong việc tổ chức.

Văn Bằng Chuyên Nghiệp – Diploma – 18-24 tháng

Một số trường đại học cũng mở các khóa học cho trình độ Văn Bằng Chuyên Nghiệp. Chương trình học trang bị cho học sinh các kiến thức và khả năng chuyên môn sâu rộng trong các lãnh vực như đặt kế hoạch, đề xướng các phương thức   mới cho việc ứng dụng kỹ năng chuyên môn hay kiến thức nhằm thỏa mãn các yêu cầu về quản lý và/hoặc chuyên môn. Ngoài ra học sinh còn được trang bị khả năng và kiến thức sâu rộng trong lãnh vực đánh giá và điều phối. Các học sinh   tốt nghiệp Văn Bằng Chuyên Nghiệp sẽ có đủ khả năng để tự áp dụng kiến thức   và kỹ năng chuyên môn trong một số lãnh vực đòi hỏi phải có trình độ   cao, tức là trình độ mà học sinh có thể phán đoán khi cần phải hoạch định và   chọn lựa trang thiết bị, các dịch vụ và các kỹ thuật thích hợp. Trong thời   gian học, học sinh sẽ tham gia vào việc phát triển các chiến lược đề xướng,   nhận lãnh trách nhiệm cá nhân và tự mình thực hiện các hoạt động chuyên môn   và phức tạp, hoặc sắp xếp, tổ chức công việc cho người khác. Học sinh cũng   tham gia các công việc có tính cách thường xuyên, tham dự việc lên kế hoạch   và đánh giá theo từng nhóm từng đội và đôi khi làm công tác phối hợp nhóm.

Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp – Advanced Diploma – 2-3 năm

Một số trường đại học cũng mở các khóa học cho trình độ Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp. Chương trình học trang bị cho học sinh các kiến thức và khả năng chuyên   sâu cho việc phân tích, chẩn đoán, thiết kế, lập kế hoạch, thực hiện và đánh   giá đối với các chức năng có liên hệ về mặt quản lý và/hoặc chuyên môn. Học sinh cũng học hỏi các kỹ năng chuyên môn như ấn định các tiêu chuẩn, ứng   dụng, kiến thức hoặc các thủ tục mới. Học sinh sẽ được học cách áp dụng những   nguyên tắc cơ bản, những kỹ thuật phức tạp có liên hệ đến những chức năng   chuyên biệt hoặc khác nhau trong những tình huống thay đổi. Ngoài ra học sinh   còn tham gia vào việc khai triển kế hoạch tổng quát, ngân sách hay chiến   lược. Học sinh cũng học hỏi để biết rõ phận sự và nhận trách nhiệm thực hiện   mục tiêu cho chính bản thân và người khác.

Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Nghề (Vocational Graduate Certificate)

Một số trường đại học cũng tổ chức những khóa Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Nghề.

Khóa học này có liên quan đến việc tự phát triển và đạt được những kiến thức và kỹ năng trong các lãnh vực bao quát hoặc chuyên biệt dựa vào những kiến thức và kỹ năng đã có sẵn.

Chương trình có liên quan đến bề rộng, chiều sâu và sự phức tạp của các chức năng kỹ thuật và/hoặc quản lý, bao gồm các giai đoạn khởi đầu, phân tích, thiết kế, lên kế hoạch, thực hiện và đánh giá trong những phạm vi mang tính thay đổi và/hoặc chuyên môn cao.

Các ứng dụng có liên quan đến việc đưa ra những phán đoán quan trọng, có trình độ cao và độc lập trong những chức năng, bao gồm các giai đoạn lên kế hoạch, thiết kế, điều hành, kỹ thuật và quản lý chuyên môn trong những phạm vi mang tính thay đổi và/hoặc chuyên môn cao. Nó có thể bao gồm việc chịu trách nhiệm và đảm trách một số nhiệm vụ có liên quan đến cấu trúc, quản lý và công suất làm việc của những người khác và/hoặc những chức năng khác.

Văn Bằng Tốt Nghiệp Nghề (Vocational Graduate Diploma)

Một số trường đại học cũng tổ chức những khóa Văn Bằng Tốt Nghiệp Nghề.

Khóa học này có liên quan đến việc tự phát triển và đạt được những kiến thức và kỹ năng trong các lãnh vực bao quát hoặc chuyên biệt dựa vào những kiến thức và kỹ năng đã có sẵn.

Chương trình có liên quan đến bề rộng, chiều sâu và sự phức tạp của những chức năng chính mang tính bao quát và/hoặc chuyên môn cao trong các giai đoạn khởi đầu, phân tích, thiết kế, lên kế hoạch, thực hiện và đánh giá trong các phạm vi mang tính thay đổi và/hoặc chuyên môn cao.

Các kỹ năng bao gồm việc đưa ra những phán đoán ở trình độ cao, hoàn toàn độc lập và phức tạp trong những chức năng kỹ thuật và/hoặc quản lý mang tính bao quát và/hoặc chuyên môn cao, bao gồm các giai đoạn lên kế hoạch, thiết kế và điều hành trong các phạm vi mang tính thay đổi và/hoặc chuyên môn cao. Nó có thể bao gồm việc chịu trách nhiệm hoàn toàn và đảm trách một số nhiệm vụ về mọi mặt đối với việc làm của những người khác và những chức năng, bao gồm việc lên kế hoạch, tính toán ngân sách và chiến lược.

Các bằng cấp bậc đại học

Các trường đại học và các cơ sở giáo dục cao đẳng được công nhận tại Úc có các khóa học với các loại bằng cấp sau:

Bằng Phó Cử Nhân – Associate Degree – 2 năm

Bằng Phó Cử Nhân là văn bằng kéo dài 2 năm. Học sinh có thể ghi danh theo học văn bằng này sau khi học sinh hoàn tất lớp 12, hoặc Chứng Chỉ Nghề III   hoặc IV. Đây là văn bằng thứ cấp cho phép sinh viên hòan tất trong thời gian ngắn hơn chương trình cử nhân. Với văn bằng này, sinh viên có thể tiếp tục   chuyển sang chương trình cử nhân nhằm học hỏi các nguyên tắc và khái niệm một   cách chi tiết và chuẩn bị chuyên môn, hoặc tiếp tục chuyển sang chương trình Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp nhằm học hỏi những kỹ năng chuyên nghiệp.

Chương trình học liên quan đến những kiến thức cơ bản theo chiều hướng   nghiên cứu của một lãnh vực học tập. Nội dung về mặt khái niệm và lý thuyết được hướng dẫn một cách khái quát, thường bao gồm nhiều ngành học và phát triển kỹ năng phổ thông cho những công việc có liên quan đến các ngành này.

Chương trình Phó Cử Nhân có mở tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục cao đẳng tự công nhận và tại các trường cao đẳng và chuyên nghiệp (tư nhân và công lập) hội đủ các điều kiện chuyên biệt.

Bằng Cử Nhân – Bachelor Degree – Tối thiểu 3 năm

Bằng Cử Nhân (Danh Dự) – Bachelor Degree (Honours) – 4 năm

Bằng Cử Nhân là văn bằng cơ bản cấp đại học và cũng là văn bằng cơ bản để được xếp vào thành phần chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có một số nghề nghiệp đòi hỏi phải có thêm một số bằng cấp chuyên môn phụ thì mới được công nhận.

Chương trình học đòi hỏi học sinh phải thu thập kiến thức một cách có hệ thống và mạch lạc, học hỏi chi tiết các nguyên tắc và các khái niệm cũng như các phương thức giải quyết vấn đề liên hệ. Học sinh sẽ phát triển các khả năng đặt nặng vấn đề lý thuyết và quan điểm để có thể thông hiểu và     đánh giá các thông tin, khái niệm và chứng cớ mới từ nhiều nguồn khác nhau.  Ngoài ra học sinh còn phát triển khả năng xem xét lại, củng cố, nới rộng và áp dụng các kiến thức cũng như các kỹ thuật đã học.

Chương trình học thường liên quan đến những môn học chính trong một lãnh     vực có sẵn sách vở và tài liệu, và chương trình học cũng giúp học sinh đào sâu vào các đề tài chuyên môn và phát triển đến một trình độ cao hơn, và chuẩn bị cho học sinh tiếp tục theo đuổi việc học ở bậc hậu đại học nếu muốn.

Sau khi đã tốt nghiệp Cử Nhân, học sinh có thể tiếp tục học thêm một năm nữa để lấy Bằng Cử Nhân Danh Dự. Học sinh theo học các khóa học cử nhân kéo dài 4 năm hoặc lâu hơn cũng có thể được cấp  Bằng Cử Nhân Danh Dự nếu đạt kết quả xuất sắc trong suốt thời gian theo học.

Chứng Chỉ Hậu Ðại Học – Graduate Certificate – 6 tháng

Ðể lấy Chứng Chỉ Hậu Ðại Học, thông thường sinh viên phải trau dồi khả năng chuyên môn đã được rèn luyện trong chương trình đại học, hoặc phát triển kiến thức và tay nghề chuyên môn của một ngành nghề khác.

Văn Bằng Hậu Ðại Học – Graduate Diploma – 12 tháng

Ðể lấy Văn Bằng Hậu Ðại Học, thông thường sinh viên phải trau dồi khả năng chuyên môn đã được rèn luyện trong chương trình đại học, hoặc phát triển kiến thức và tay nghề chuyên môn của một ngành nghề khác. Văn bằng này có thể được mô tả như là một văn bằng dành cho sinh viên có trình độ chuyên môn cao hơn nhờ biết thu thập kiến thức một cách có hệ thống và mạch lạc.

Bằng Thạc Sĩ – Masters Degree – 1-2 năm

Ðể lấy bằng Thạc Sĩ, sinh viên cần phải nâng cao khả năng hoặc nghề  nghiệp chuyên môn. Học sinh có thể lấy bằng Thạc Sĩ qua công trình nghiên cứu, hoặc kết hợp giữa việc học và nghiên cứu. Theo lệ thường, chương trình học đòi hỏi sinh viên phải trau dồi kiến thức chuyên môn qua việc tự khảo cứu.

Thời gian học lấy Bằng Thạc Sĩ là một năm cho những học sinh đã tốt nghiệp Bằng Cử Nhân Danh Dự, hoặc 2 năm cho những học sinh chỉ tốt nghiệp Bằng Cử Nhân.

Bằng Tiến Sĩ – Doctoral Degree – điển hình 3 năm

Bằng Tiến Sĩ là văn bằng cao nhất do các trường đại học tại Úc cấp. Mặc dù đây là văn bằng chuyên về nghiên cứu, một số chương trình tiến sĩ, ngoài công trình nghiên cứu, còn có các môn học kèm theo. Bằng Tiến Sĩ gồm có 3 phần:

 • Một bản báo cáo về công trình nghiên cứu, thí nghiệm hoặc một phương pháp tiếp cận mới có hệ thống cho một lãnh vực nào đó.
 • Một công trình nghiên cứu nguyên thủy mà kết quả nghiên cứu đã có sự đóng góp quan trọng về mặt kiến thức và sự hiểu biết và/hoặc ứng dụng của kiến thức này trong một chuyên ngành hoặc một lãnh vực học tập nào đó.
 • Một luận án có trình tự và đầy đủ chi tiết chứng minh mối liên hệ của công trình nghiên cứu đối với một chuyên ngành hoặc lãnh vực học tập trên một bình diện rộng lớn.
© 2010 by Visa Úc. All rights reserved.
Twitter Facebook ZingMe ZingMe

Thông tin liên hệ

Điạ chỉ: 91 Nguyễn Đình Chính, P.15, Quận Phú Nhuận ,Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 3997 7738 Cellphone: 0903 340 305